A- Condicions generals de compra i acceptació

Aquestes condicions generals de compra regulen l'adquisició, a través de la pàgina web: terraixufa.com, per part dels clients de Terra i Xufa i Terra i xufa, dels productes oferts a la pàgina web.
Les dades identificatives de l’empresa responsable de la pagina web són les que figuren a continuació:
Terra i Xufa, S.L.
NIF: B 97999775
Camí dels Rochs, 19 baix
46013 València
www.terraixufa.com
Per comprar mitjançant la web és necessari que el client es registre com a usuari de la pàgina web terraixufa.com, i accepte les Condicions Generals de Compra. Aquesta acceptació significa l'acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra en la versió publicada per Terra i Xufa en el moment de l'accés del client a la tenda virtual.
Tenim Fulles Oficials de Reclamació que estaran a disposició dels clients.

B- Operativa de les comandes virtuals

Registrar-se en la pàgina web
Per a l’accés als serveis que ofereix Terra i Xufa és necessari que vos enregistreu, donant-vos d'alta com a usuari/a de terraixufa.com. Caldrà omplir un formulari amb les dades necessàries per a què Terra i Xufa puga lliurar les comandes efectuades. Un cop vos hagueu enregistrat, des de Terra i Xufa vos enviarem en breu un email confirmant-vos que ja podeu accedir als nostres serveis mitjançant l’email i la contrasenya que haureu facilitat en el moment de donar-vos d’alta.
Els clients que desitgen juntar-se per realitzar una comanda, hauràn de fer-ho baix el registre d'un únic usuari i realitzaram una única comanda.
A la web el client  trobarà una zona amb un panel de control titulat “El Meu Compte” on podrà modificar les seues dades d'accés. A través d’aquest panell de control, el client també podrà fer un seguiment de les pròpies comandes.
En qualsevol moment, el client podrà eliminar les seues dades,  enviant un correu electrònic mitjançant l’accés  “Contacteu-nos” al Servici al Client de Terra i Xufa.
 
Oferta i disponibilitat de productes i aplicació de preus de Terra i Xufa.
Terra i Xufa ofereix una amplia i variada oferta de productes de verdures i fruites. Des del seu ordinador, el client pot adquirir aquests productes sense necessitat de desplaçar-se. 
Terra i Xufa li garanteix el preu de l'oferta en vigor del dia que es va realitzar la comanda, amb independència del dia que es faça el lliurament. 
Els preus de la tenda virtual no inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA).
 
Terra i Xufa es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol cas comunicant-ho als clients, els preus dels productes, així com a suspendre'n o cancel·lar-ne la venda de forma temporal o definitiva.
La validesa de les ofertes tindrà el caràcter que s’estableixi en la mateixa web de Terra i xufa.
 
Passos per fer una comanda
1. Has d’omplir el formulari que trobaràs en l’opció Entrar - Crear un compte
2. Rebràs un correu confirmant que ja pots accedir a realitzar la teva compra.
3. Accedeix a la web amb les teues dades ‘email’ i ‘contrasenya’.
4. Ja pots fer la teua comanda, elegint els productes ofertats en cadascuna de les categories.
5. Els Clients que fan compra conjunta, amb de contar amb un únic usuari i fer una única comanda.
          La unitat minima per fer comanda d'un producte és una caixa. 
 
Terminis per fer la comanda
Pots fer la comanda des de que el dilluns de matí estiga diponible l'oferta, enviarem mail recordatori i fins el dijous per la nit,  per rebre-la al llarg de la setmana següent, el dia que ens indiques.
Recorda que si vols rebre o recollir la comanda entre dilluns, dimarts o dimecres, cal que la faces abans de divendres de la setmana anterior.
 
Dies de lliurament i despeses d'enviament
Cost del transport: Vos facilitarem una taula, amb les tarifes, segons els kilos nets enviats, ajustats a la provincia on enviem la comanda.
En les despeses de enviament s'inclouen: embalatge, manipulació i enviament.
Dos opcions de lliurament de la mercancia:
 1- A un domicili particular: 
Recepció de mercancia: de dimarts a divendres. Habitualment de matí.
 2- A un mercat de major:
A partir de 400 kg assumim nosaltres el cost del transport.
Recepció de mercancia: Qualsevol dia que estiga el mercat obert, a primer hora del matí.
Heu de facilitar-nos el contacte del lloc de descàrrega en el mercat.
 
Per a més informació podeu vore l'apartat Condicions d'ús de la part inferior de la pàgina.

Confecció de la comanda
La comanda la rebràs degudament paletitzada per garantir que vos arribe en perfecte estat.
Preus i Pagament 
Els preus que figuren en la web són sense IVA i sense cost de transport
El pagament es farà mitjançant càrrec al teu compte bancari a 30 díes de la data de facturació.
 

C- Confidencialitat i seguretat

Terra i Xufa manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, i es compromet a protegir les dades personals d’aquests. La protecció de dades s'estén també en la recollida i ús de la informació proporcionada a través del portal. En aquest sentit, Terra i Xufa garanteix, en els terminis establerts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que tractarà confidencialment les dades personals del client, i què el servidor on s' emmagatzemaran i tractaran aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar que hi puguin accedir persones no autoritzades.

Per això, Terra i Xufa ha adoptat les mesures oportunes de caràcter tècnic i de seguretat en les seues instal•lacions, en els sistemes i fitxers, de conformitat amb l'establert al Reial decret 994/1999, d' 11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal i, a més, la normativa de desenvolupament. No obstant això, Terra i Xufa pot revelar, a requeriment de les autoritats públiques competents, les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que tingua a través dels seus sistemes informàtics, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

En compliment del que disposa la LOPD, el client rebrà informació detallada sobre el tractament i ús de les seves dades de caràcter personal que figuren en el formulari de registre que ha emplenat per poder comprar a la tenda virtual , dades que ha d'acceptar expressament.

D- Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals de compra s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació vigent. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el client, com Terra i Xufa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Valencia.

L'acceptació d'aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es puga beneficiar del servei que ofereix Terra i Xufa. El client declara, baix la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals de compra i les condicions generals d'accés i ús del portal.


Carret  

Cap producte

0,00 € Transport
0,00 € Total

Carret Ho compre

chufa