TERMES I CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ.

TERMES GENERALS

El present document recull els termes i condicions de contractació dels productes de la botiga online de TERRA I XUFA (https://terraixufa.com/tenda), titularitat de TERRA I XUFA, S.L.

L’acceptació íntegra i sense reserves d’aquestes condicions és necessària per a l’adquisició dels productes de la tenda online, així com l’acceptació de la resta de termes i condicions continguts en la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Tals pactes i condicions integren el “Contracte” entre l’usuari/client i TERRA I XUFA S.L. i regiran la relació comercial entre tots dos. TERRA I XUFA S.L. es reserva el dret a modificar i actualitzar els seus continguts, termes i condicions de la contractació, així com la seua Política de Privacitat pel que l’usuari ha d’assegurar-se que els presents termes i condicions són els últims publicats.

L’usuari/client, d’ara en avant el comprador, per a contractar ha de ser major d’edat i estar en el ple exercici de les seues facultats per a contractar d’acord amb la legislació espanyola.
A través de la tenda online només es realitzen enviaments a Espanya, excloent Canàries, Ceuta i Melilla, d’ara en avant el “territori”. Si l’usuari/client es troba fora del “territori” haurà de contactar amb el nostre departament d’exportació mitjançant correo electrónico (info@terraixufa.com) o per telèfon al número: +34 963733944

COMPRA I FORMA DE PAGAMENT

a) Selecció de productes:

L’usuari després d’accedir a la tenda online ha de seleccionar els productes que desitja adquirir, selecció que quedarà reflectida en el carret de compra. Cadascun dels productes té una descripció, el preu per unitat del producte amb els impostos aplicables i la quantitat de producte. El preu final de la compra, en seleccionar el producte, es veurà incrementat per les despeses d’enviament. No obstant això, en funció d’on s’haja d’enviar la comanda i de la quantitat finalment adquirida les despeses poden variar i aquesta variació s’informarà en la fase final de la contractació, però sempre amb caràcter previ al pagament. Així mateix, els preus dels productes estaran en tot moment actualitzats, excepte error manifest en el preu i en aquest cas, TERRA I XUFA S.L. contactarà amb el consumidor que accepte el preu correcte del producte o oferir-li la cancel·lació de la comanda i la devolució de l’import abonat.

Una vegada seleccionats els productes l’usuari/client ha de dirigir-se al carret i comprovar que la selecció s’ajusta a la seua comanda.

Prèviament a finalitzar la compra, haurà de registrar-se proporcionant les dades que consten en el formulari. Els apartats indicats amb un asterisc són obligatoris i la resta de camps són opcionals. Els camps obligatoris són necessaris per a dur a terme la compra i la seua negativa a subministrar-los impedirà cursar la comanda. Així mateix, haurà d’acceptar l Política de Privacitat i resta de termes i condicions. Les dades personals i la resta d’informació necessària per a realitzar la comanda ha de ser veraç i estar actualitzada i, cas contrari el comprador assumeix les responsabilitats de subministrar informació incompleta o falsa.

b) Formes de pagament:

La tenda online posa a la seua disposició els següents mitjans de pagament:

1. Targetes de crèdit: Mitjançant la utilització d’un TPV virtual proporcionat per TRIODOS BANK. Admet targetes de crèdit i dèbit de Visa, Matercard, American Espress.
2. Transferència bancària: S’envia un correu electrònic a l’usuari/client en el qual se li indica el número de compte al qual ha de fer les transferència de l’import de la compra.

3. Bizum: Es facilita un telèfon vinculat al nostre compte bancari.

Totes les formes de pagament es realitzen a través de plataformes segures que utilitzen mesures i protocols de seguretat que garanteixen la confidencialitat de les transaccions. La informació de pagament introduïda en el formulari serà tractada directament pels proveïdors del servei. TERRA I XUFA S.L. no té accés a ella.

Una vegada introduïts totes les dades, i verificada per l’usuari la compra, aquest rebrà un correu electrònic confirmant la comanda amb un resum de la transacció (productes adquirits, preu i terminis aproximats de lliurament). Una vegada realitzada la compra, si no es disposara per part de TERRA I XUFA d’un o més dels productes adquirits, es comunicarà aquest fet directament al client mitjançant correu electrònic perquè puga substituir els productes o anul·lar la comanda.

En el cas que es produïsquen càrrecs en la seua targeta sense la seua intervenció, tindrà dret a la devolució immediata del càrrec. No obstant això, TERRA I XUFA, S.L. podrà sol·licitar-li justificació de la pèrdua, robatori, extraviament o bloqueig de la targeta per a acreditar el càrrec fraudulent.

TERMINIS D’ENVIAMENT I DESPESES

Una vegada comprovat el pagament, TERRA I XUFA, S.L. entregarà la comanda en un termini no superior a 72 hores hàbils (per a lliuraments dins del “territori”) computats des de l’endemà a rebre el pagament, sense tindre en compte dissabtes, diumenges i festius. Les despeses estaran incloses en el preu i es calcularan durant el procés de contractació.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

a) Dret de desistir del contracte:

Sempre que el comprador ostente la condició de consumidor final tindrà dret a desistir del contracte en un termini no superior a 14 dies naturals des de la recepció de la comanda. El desistiment podrà comunicar-lo a TERRA I XUFA, S.L por els següents mitjans:

Telèfon d’atenció al client: +34 963733944.

Una vegada comunicada la voluntat de desistir de la compra, haurà de remetre la comanda en el seu embalatge original, per tractar-se de productes alimentosos, i fent-se càrrec de les despeses d’enviament, a la següent adreça:

TERRA I XUFA S.L. Camí dels Rochs, 19. 46013. València, Espanya

TERRA I XUFA S.L., després de comprovar que la comanda es troba en perfecte estat i en el seu embalatge original procedirà a la devolució de l’import abonat pel client (sense incloure despeses de devolució que seran a càrrec del comprador) en un termini no superior a 14 dies naturals comptats des de la recepció de la comanda.

b) Devolucions per canvis o incidències en la comanda:

En el supòsit de discrepància entre el comprat i l’enviat, TERRA I XUFA S.L., assumirà els gats necessaris per a substituir el producte erròniament enviat pel correcte. Per a això, haurà de notificar a TERRA I XUFA S.L., l’error en l’enviament, en un termini no superior a 14 dies naturals des de la recepció de la comanda, a través dels següents mitjans:

Teléfono de atención al cliente: +34 +34 963733944.

Correu electrònic: comecial@terraixufa.com

Una vegada rebuda la incidència TERRA I XUFA S.L., es posarà en contacte amb el comprador per a gestionar la retirada del producte i la seua substitució pel producte realment adquirit.

RESPONSABILITAT DE TERRA I XUFA

TERRA I XUFA S.L. no es responsabilitzarà dels productes venuts que hagen sigut en part consumits o emmagatzemats indegudament pel comprador abans del seu consum.

Les fotografies i/o imatges dels productes que apareixen publicades a la tenda online són perquè il·lustrar al client i identificar els nostres productes. Poden existir xicotetes diferències entre les imatges i fotografies de la web amb la realitat del producte (diferents tonalitats, diferent presentació, etc.). TERRA I XUFA S.L. no es fa responsable d’aquestes xicotetes diferències i, llevat que el producte siga substancialment diferent de l’adquirit, no s’atendrà la seua sol·licitud per aquest motiu.

TERRA I XUFA S.L. no serà responsable de l’incompliment del contracte quan aquest incompliment vinga motivat per incendi, vaga, cas fortuït, força major. Tampoc es responsabilitzarà de l’incompliment per tercers (passarel·les de pagament, proveïdors de serveis de la societat de la informació etc., i en definitiva d’aquells tercers que no siguen proveïdors de TERRA I XUFA S.L.

Malgrat actuar amb diligència, TERRA I XUFA S.L. no pot evitar a vegades la interrupció dels serveis que presta a través de la web per motius de manteniment, actualització, seguretat o per causes externes, ni tampoc pot assegurar el subministrament i disponibilitat de tots els seus productes durant tot el temps. Així mateix, darrere de la botiga online hi ha un equip humà que pot cometre errors que es tracten d’esmenar com més prompte millor. Cap dels citats motius pot donar lloc a una reclamació per danys i perjudicis, directes o indirectes.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Els termes i condicions del contracte es regiran per les lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia que poguera sorgir entre el comprador i el venedor en relació a interpretació i/o execució del contracte es resoldrà davant els Jutges i Tribunals del domicili del consumidor.

A més et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show