TITULAR DE LA WEB

 

 

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives de la mercantil.

Raó social: TERRA I XUFA S.L.

 

 

Nom comercial: TERRA I XUFA

 

 

CIF:  B97999775

 

 

Domicili social: Camí dels Rochs 19 46013(València) Espanya

 

 

Telèfon: +34 610867575

 

 

Email: info@terraixufa.com

 

 

Inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 8841, Llibre 6127, Foli 74, Fulla V-127-406.

 

 

Activitat principal: COMERÇ Al MAJOR DE FRUITES I HORTALISSES.

 

 

CONDICIONS D’ÚS

 

 

L’accés al lloc web és gratuït exclosos els costos de connexió del proveïdor del servei d’accés a internet. L’ús del lloc web implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal. L’usuari ha de llegir detingudament aquest avís legal cada vegada que accedisca al mateix i assegurar-se que es tracta de l’última versió publicada per TERRA I XUFA S.L., atès que els termes i condicions poden variar.

 

 

L’usuari accepta l’ús del lloc web de manera correcta i conforme a la Llei, i d’acord amb aquest avís legal. L’usuari serà responsable enfront de TERRA I XUFA, S.L. per danys o pèrdues causades a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions. L’ús del lloc web amb intenció de danyar la propietat o els interessos de TERRA I XUFA S.L. o d’un tercer, o d’alguna forma sobrecarregar, danyar o desactivar xarxes, servidors i qualsevol altre maquinari o programari pertanyent a TERRA I XUFA S.L. o a un tercer, queda expressament prohibit.

 

 

L’usuari es compromet a usar el contingut del lloc web de conformitat amb la Llei i amb aquest avís legal, i amb qualsevol condició, regulació o instrucció que poguera resultar aplicable. L’usuari deurà, d’acord amb la legislació vigent i sense cap limitació, abstindre’s de:

 

 

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de tercers, revelar públicament, alterar o modificar el contingut del lloc web, llevat que estiga autoritzat per Llei o compte amb l’exprés consentiment de TERRA I XUFA S.L.

 

 

 • Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguen ser considerats com a Programari de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seua comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquen necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.

 

 

 • Extraure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants del lloc web que TERRA I XUFA S.L. pose a la disposició dels usuaris.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

 

Tots els continguts del lloc web: textos, imatges, logos, links i altres continguts audiovisuals i/o sonors, el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de TERRA I XUFA S.L., sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resulten estrictament necessaris per a l’ús del lloc web.

 

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de TERRA I XUFA S.L. o tercers, sense que puga entendre’s que l’accés al lloc web atribuïsca cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

 

INTRODUCCIÓ D’ENLLAÇOS Al LLOC WEB

 

 

L’usuari d’Internet que vulga introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines web al lloc web haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei:

 

 

 • L’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal del Lloc web però no podrà reproduir-la de cap manera.
 • Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen al lloc web o permeten la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del lloc web i, en qualsevol cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens al lloc web de manera que: (I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la vertadera procedència dels productes, servei o continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de TERRA I XUFA; o (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.
 • No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre TERRA I XUFA S.L., els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels productes que distribueix o serveis que presta.
 • En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situe l’enllaç que TERRA I XUFA S.L. ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els productes o serveis del remitent.
 • Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de TERRA I XUFA S.L. dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per TERRA I XUFA S.L. i sempre que es permeta, en aquests casos, un enllaç directe amb el lloc web en la forma establida en aquesta clàusula.
 • La pàgina que establisca l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) induïsquen o puguen induir en l’usuari la falsa concepció que TERRA I XUFA S.L. subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera dóna suport a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resulten inapropiats o no pertinents amb l’activitat de TERRA I XUFA S.L. en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

 

 

RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS EN PÀGINES WEB ENLLAÇADES

 

 

El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i llocs web d’Internet (d’ara en avant, “llocs enllaçats”). En aquests casos, TERRA I XUFA S.L. actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (‘LSSI’) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la il·licitud i no haja desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li’l a TERRA I XUFA S.L. en la següent adreça de correu electrònic:info@terraixufa.com, sense que en cap cas aquesta comunicació comporte l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

 

En cap cas, l’existència de llocs enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de TERRA I XUFA S.L. amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdes.

 

 

TERRA I XUFA S.L. no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre mal que no siga directament imputable a TERRA I XUFA S.L.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

 

Responsable del tractament de les dades: TERRA I XUFA S.L.

 

 

Correu electrònic de contacte: info@terraixufa.com

 

 

Tots els productes i serveis oferits en el lloc web es reben mitjançant un formulari de contacte i/o comanda de compra. Aquest lloc web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per a tractar les seues dades personals amb els fins indicats.

 

 

L’usuari té dret a revocar el teu consentiment previ en qualsevol moment.

 

 

Registre d’activitats de tractament de les dades:

 

 

 • Web i hosting: TERRA I XUFA S.L. compta amb un xitratge SSL TLS v.1.2 que permet l’enviament segur de dades personals a través de formularis de contacte de tipus estàndard, allotjats en els servidors que TERRA I XUFA S.L. ha contractat a l’empresa TERRA I XUFA S.L.
 • Dades recaptades a través de la web: Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals TERRA I XUFA S.L. és titular.
 • Formulari de comentaris: En la web existeix la possibilitat que els usuaris deixen comentaris a les publicacions del lloc. Existeix una cookie que emmagatzema les dades facilitades per l’usuari perquè no haja de tornar a introduir-los en cada nova visita i a més es recullen internament l’adreça d’email, nom, web i l’adreça IP. Les dades estan emmagatzemades en els servidors de TERRA I XUFA S.L.


   

 • Registre d’usuaris: No s’admeten.
 • Formulari de compra: Per a accedir als productes i serveis oferits a la botiga online, l’usuari disposa d’un formulari de compra subjecte a les condicions  especificades en la política comercial i condicions de contractació (termes i condicions) on se li requeriran dades de contacte i de pagament. Les dades estan emmagatzemades en els servidors de TERRA I XUFA S.L. Aquest formulari recopila informació de l’usuari durant el procés de pagament a la botiga online. Aquesta informació pot incloure nom, adreça, correu electrònic, telèfon, detalls de pagament i altres necessaris per a poder processar-los.
 • Correu electrònic: El nostre prestador de serveis de correu electrònic és TERRA I XUFA S.L.
 • Prestadors de serveis de pagament: A través del lloc web de TERRA I XUFA S.L., pots accedir, per mitjà d’enllaços, a llocs web de tercers per a realitzar el pagament dels productes. En cap moment el personal de TERRA I XUFA S.L. té accés a les dades bancàries introduïdes (per exemple, el número de targeta de crèdit) que siguen facilitats a través del lloc web.

 

 

Drets de l’usuari en relació a la protecció de les seues dades:

 

 

 • Dret a sol·licitar la rectificació de les dades de l’usuari (en cas que siguen incorrectes) o la seua supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per TERRA I XUFA S.L. per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament, i en aquest cas TERRA I XUFA S.L. deixarà de tractar les dades indicades, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagen de continuar tractant. Els models, formularis i més informació sobre com gestionar els drets de l’usuari es troben en la Página oficial de la Agencia Española de Protección de Datos
 • Dret a l’oblit i accés de les dades personals. Es podrà en qualsevol moment revisar, recuperar, anonimizar i/o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el lloc web, enviant un correu electrònic sol·licitant-lo a: info@terraixufa.com

 

 

 

 

Conservació de les dades:

 

 

 • Dades desagregades: sense termini de supressió.
 • Dades dels clients de la botiga online: serà el mínim necessari, podent mantindre’s fins a:
  • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); *Arts. 66 i *sig. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…);
  • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
  • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
  • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

 

 

Secret i seguretat de les dades:

 

 

TERRA I XUFA S.L. es compromet en la utilització de les dades respectant la seua confidencialitat i d’acord amb la finalitat d’aquests, així com a donar compliment a la seua obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

 

Bretxes de seguretat:

 

 

TERRA I XUFA S.L. adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus, atacs de força bruta i injeccions de codi. No obstant això, TERRA I XUFA S.L. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

 

 

En cas de detectar-se alguna bretxa, TERRA I XUFA S.L. es compromet a informar els usuaris en el termini màxim de 72 hores.